پروژه ها

در اینجا برخی پروژه های انجام شده توسط شرکت تجهیز پالایش راگا را مشاهده می نمایید.

فهرستی از برخی پروژه های انجام شده و جزئیات آنها

نام شرکت

نام پروژه

اقلام تامین شده

زمان

ملاحظات

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

پروژه فولاد بافت

پایپینگ

93

وندور

شرکت MME

پروژه فولاد شادگان

پایپینگ

94

 

شرکت مپنا

 

پایپینگ

94

 

نیروگاه هرمزگان چادر ملو

 

پایپینگ

94

 

شرکت تناوب

پروژه بابک مس

پایپینگ

93

 

فولاد شادگان

پروژه خط آتش نشانی

پایپینگ و شیرآلات

95

وندور

فولاد گل گهر سیرجان

توسعه آهن و فولاد

تولید فلکسیبل و واردات ورقه های نسوز تامین شیرآلات

95-97

وندور

نظم آوران گل گهر

توسعه آهن و فولادو گنده سازی

پایپینگ و شیرآلات

96-95

وندور

شرکت خاک ریسه

پروژه بازار ایران (تات )

پایپینگ و اقلام تاسیسات

95

وندور

شرکت فولاد هرمزگان

 

شیرآلات

95

وندور

پتروشیمی بوشهر

 

شیرآلات

94

وندور

پالایشگاه اصفهان

 

شیرآلات

94

 

شرکت فولاد ارفع

 

تامین شیرآلات

94-95-96

وندور

پتروشیمی لردگان

 

پایپینگ و شیرآلات

94

وندور

پتروشیمی مرجان

 

پایپینگ و شیرآلات

94

وندور

پتروشیمی رجال

 

شیرآلات و واردات گسکت

95

وندور

ذخیره سازی طبیعی

پروژه سراجه قم و چادر ملو

پایپینگ

95

 

پتروشیمی بندر عباس

پروژه ستاره خلیج فارس

شیرآلات

94

وندور

ترانسفورماتور بندر عباس

 

شیرآلات

94

 

شرکت نفت ایرانول

 

شیرآلات

95

وندور

پتروشیمی تبریز

 

شیرآلات

95

وندور

شرکت سونی

پروژه انبار مرکزی

اقلام تاسیسات

96

وندور

شرکت پارس اکسیژن

احداث خط 3 تولید اکسیژن

پایپینگ و شیرآلات

95-96

وندور

شرکت فولاد کاوه اروند

کسری متریال

شیرآلات و اتصالات فشار قوی

96

 

جهاد نصر اصفهان

 

پایپینگ و شیرآلات

 

وندور

فهرستی از برخی پروژه های انجام شده و جزئیات آنها

نام شرکت

اقلام تامین شده

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

پایپینگ

شرکت MME

پایپینگ

شرکت مپنا

پایپینگ

نیروگاه هرمزگان چادر ملو

پایپینگ

شرکت تناوب

پایپینگ

فولاد شادگان

پایپینگ و شیرآلات

فولاد گل گهر سیرجان

تولید فلکسیبل و واردات ورقه های نسوز تامین شیرآلات

نظم آوران گل گهر

پایپینگ و شیرآلات

شرکت خاک ریسه

پایپینگ و اقلام تاسیسات

شرکت فولاد هرمزگان

شیرآلات

پتروشیمی بوشهر

شیرآلات

پالایشگاه اصفهان

شیرآلات

شرکت فولاد ارفع

تامین شیرآلات

پتروشیمی لردگان

پایپینگ و شیرآلات

پتروشیمی مرجان

پایپینگ و شیرآلات

پتروشیمی رجال

شیرآلات و واردات گسکت

ذخیره سازی طبیعی

پایپینگ

پتروشیمی بندر عباس

شیرآلات

ترانسفورماتور بندر عباس

شیرآلات

شرکت نفت ایرانول

شیرآلات

پتروشیمی تبریز

شیرآلات

شرکت سونی

اقلام تاسیسات

شرکت پارس اکسیژن

پایپینگ و شیرآلات

شرکت فولاد کاوه اروند

شیرآلات و اتصالات فشار قوی

جهاد نصر اصفهان

پایپینگ و شیرآلات